Værdigrundlag

For det pædagogiske arbejde i Børnehytten

I Børnehytten Kettinge opfatter vi det enkelte barn som unikt og et individuelt individ, med forskellige forudsætninger, kompetencer samt udviklingstrin.​

Børn har forskellige behov og baggrund. Det betyder at hvert enkelt barn skal behandles forskelligt, hvert barn skal involveres og have indflydelse for egen hverdag. Børn udvikler sig gennem leg, læring, i relationer og tilknytningen til andre børn og voksne. Derfor møder vi i Børnehytten børnene, med anerkendende relationer, tryghed, omsorg og med anerkendelse af deres personlighed.

Børnehyttens værdigrundlag bygger på en anerkendende tilgang, med fokus på relationer, udeliv og "Fri for Mobbe-ri".

Faglighed: Professionel, formidling, vejledning, viden, synliggørelse og udvikling.
Relation: Fordybelse, tid, vilje og lyst til at ville, samarbejde.
Anerkendelse: Accept, forståelse, selvværd, lydhørhed, møde mennesket
​hvor det er.


Hvad forventer vi af forældre.

​Forældrene er den vigtigste medspiller i barnets udvikling, så et godt samarbejde mellem personale og forældre vil øge barnets trivsel i Børnehytten.

Forældrene er inddraget i et reelt og ligeværdigt samarbejde med institutionen, byggende på anerkendelse, tillid, forståelse og respekt.

Vi forventer, at forældre læser skriftligt materiale som lægges op på vores digitale platform KUMBA samt orienterer sig på infotavler i huset. Vi forventer at I som forældre har størst mulig deltagelse i husets fællesskab.

Kontaktoplysninger

Børnehytten Kettinge Gl. Savværk

Rågelundevej 2,
​4892 Kettinge

Telefon: 64 65 76 78

E-mail: leder@boernehytten.dk

Om institutionen

Børnehytten bor i den tidligere direktørbolig til Savværket. De fysiske rammer bærer præg af stedets fortid med hjemlige omgivelser og hjemlig hygge, hvor der er rart at være for børn og voksne.

Børnehytten Kettinge Gl. Savværk
Rågelundevej 2
4892 Kettinge
Tlf.: 42171287
CVR: 33735375
leder@boernehytten.dk

Børnehytten Kettinge Gl. Savværk
Rågelundevej 2
4892 Kettinge
Tlf.: 42171287
CVR: 33735375
leder@boernehytten.dk

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Udfyld venligst nedenståede kontaktformular og vi vender tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt