Værdigrundlag

For det pædagogiske arbejde i Børnehytten

​I Børnehytten Kettinge opfatter vi det enkelte barn som unikt. Børn er i forskelige udviklinger, har forskellige behov og baggrund. Det betyder at hvert enkelt barn skal behandles forskelligt, hvert barn skal involveres og have indflydelse for egen hverdag. Børn udvikler sig gennem leg, læring, i relationen og tilknytningen til andre børn og voksne. Det skal gøres med anerkendende relationer, tryghed, omsorg og med anerkendelse af deres personlighed.

Børnehyttens værdigrundlag bygger på en anerkendende tilgang, med fokus på relationer, udeliv og "Fri for Mobbe-ri".

Faglighed: Professionel, formidling, vejledning, viden, synliggørelse og udvikling.
Relation: Fordybelse, tid, vilje og lyst til at ville, samarbejde.
Anerkendelse: Accept, forståelse, selvværd, lydhørhed, møde mennesket
​hvor det er.


Hvad forventer vi af forældre.

​Forældrene er den vigtigste medspiller i barnets udvikling, så et godt samarbejde mellem personale og forældre vil øge barnets trivsel i Børnehytten.

Forældrene er inddraget i et reelt og ligeværdigt samarbejde med institutionen, byggende på anerkendelse, tillid, forståelse og respekt.

Vi forventer, at forældre læser skriftligt materiale (sedler som tavler) samt har størst mulig deltagelse i husets fællesskab.

Hvad forventer vi af medarbejdere.

​​Anerkendelse

​Åbenhed, respekt og accept af hinandens forskelligheder og kompetencer, samt være en god rollemodel for både børn og voksne.

Relation

Som relations kompetente pædagoger/medarbejdere møder vi barnet der, hvor de er i forhold til deres personlige og sociale handlekompetencer. Vi tager ansvaret for at etablere mødet, og vi justerer vores opmærksomhed i forhold til barnets niveau og kompetencer

Faglighed

Nærværende, indlevende, samarbejdsvillig, loyal og medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø.

Hvad forventer vi af ledelsen.

​Anerkendelse

Åbenhed, omsorg, tillid, empati, loyal, lyttende.

Faglighed

Formidler af fælles og personlig viden, pædagogisk ledelse, Børnehytten udadtil, stå ved sine holdninger

Relation

Synlig, fungere som katalysator og stødpude, kan ”tage over”, være motivator og inspirator.

Kontaktoplysninger

Børnehytten Kettinge Gl. Savværk

Rågelundevej 2,
​4892 Kettinge

Telefon: 64 65 76 78

E-mail: leder@boernehytten.dk

Om institutionen

Børnehytten bor i den tidligere direktørbolig til Savværket. De fysiske rammer bærer præg af stedets fortid med hjemlige omgivelser og hjemlig hygge, hvor der er rart at være for børn og voksne.

Børnehytten Kettinge Gl. Savværk
Rågelundevej 2
4892 Kettinge
Tlf.: 42171287
CVR: 33735375
leder@boernehytten.dk

Børnehytten Kettinge Gl. Savværk
Rågelundevej 2
4892 Kettinge
Tlf.: 42171287
CVR: 33735375
leder@boernehytten.dk

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Udfyld venligst nedenståede kontaktformular og vi vender tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt