Værdigrundlag

For det pædagogiske arbejde i Børnehytten

I Børnehytten Kettinge opfatter vi det enkelte barn som unikt. Børn er i forskelige udviklinger, har forskellige behov og baggrund. Det betyder at hvert enkelt barn skal behandles forskelligt, hvert barn skal involveres og have indflydelse for egen hverdag. Børn udvikler sig gennem leg, læring, i relationen og tilknytningen til andre børn og voksne. Det skal gøres med anerkendende relationer, tryghed, omsorg og med anerkendelse af deres personlighed.

 

Børnehyttens værdigrundlag bygger på en anerkendende tilgang, med fokus på relationer, udeliv og "Fri for Mobbe-ri".
Faglighed: Professionel, formidling, vejledning, viden, synliggørelse og udvikling.
Relation: Fordybelse, tid, vilje og lyst til at ville, samarbejde.
Anerkendelse: Accept, forståelse, selvværd, lydhørhed, møde mennesket hvor det er.


Hvad forventer vi af forældre.
Forældrene er den vigtigste medspiller i barnets udvikling, så et godt samarbejde mellem personale og forældre vil øge barnets trivsel i Børnehytten.

Forældrene er inddraget i et reelt og ligeværdigt samarbejde med institutionen, byggende på anerkendelse, tillid, forståelse og respekt.


Vi forventer, at forældre læser skriftligt materiale (sedler som tavler) samt har størst mulig deltagelse i husets fællesskab.
 
Hvad forventer vi af medarbejdere.

Anerkendelse
Åbenhed, respekt og accept af hinandens forskelligheder og kompetencer, samt være en god rollemodel for både børn og voksne.

Relation
Som relations kompetente pædagoger/medarbejdere møder vi barnet der, hvor de er i forhold til deres personlige og sociale handlekompetencer. Vi tager ansvaret for at etablere mødet, og vi justerer vores opmærksomhed i forhold til barnets niveau og kompetencer

Faglighed
Nærværende, indlevende, samarbejdsvillig, loyal og medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø.
 
Hvad forventer vi af ledelsen.

Anerkendelse
Åbenhed, omsorg, tillid, empati, loyal, lyttende.

Faglighed
Formidler af fælles og personlig viden, pædagogisk ledelse, Børnehytten udadtil, stå ved sine holdninger

Relation
Synlig, fungere som katalysator og stødpude, kan ”tage over”, være motivator og inspirator.

Til forside
Tlf.: 64 65 76 78    | [email protected]

Børnehytten Kettinge Gl. Savværk    |    Rågelundevej 2, 4892 Kettinge    |    Tlf.: 64 65 76 78    |    leder@boernehytten.dk    |    CVR: 33735375

Se vores Facebook side her...