Værdigrundlag

For det pædagogiske arbejde i Børnehytten

Alle børn har forskellige behov, er i forskellig udvikling og har forskellig baggrund. Ingen børn er ens. Derfor skal vi behandle hvert barn forskelligt, for at give dem mulighed for at udvikle sig til det menneske det gerne vil være. Det skal gøres med kærlighed og omsorg, med anerkendelse af deres personlighed, med høj faglighed og med engagement i deres liv og hverdag.


Hvad påvirker mennesker positivt

 • Omsorg
 • Kærlighed
 • Positiv opmærksomhed
 • Synliggørelse af stærke sider
 • Forskelligheder accepteres
 • Struktur
 • Rummelighed/ favnende
 • Ok at være den du er
 • At blive set og hørt
 • Ros

 

 

Hvad påvirker mennesker negativt:

 • Misbrugsforældre
 • Manglende tillid til de voksne
 • Meget autoritære forældre
 • Bevidsthed om svage side kan give lavt selvværd
 • Manglende accept kan give ensomhed
 • Manglende struktur
 • Mobning : usikkerhed, men trækker sig
 • Forventninger ikke alderssvarende
 • Forskelsbehandling
 • Tonen i kritik
 • Manglende ros

 

Børnehyttens værdigrundlag består derfor af 3 nøgleord:
Faglighed: Professionel, formidling, vejledning, viden, synliggørelse og udvikling.
Engagement: Fordybelse, ejerskab, vilje og lyst til at ville, samarbejde.
Anerkendelse: Accept, forståelse, selvværd, lydhørhed, møde mennesket hvor det er og positivitet.


Hvad forventer vi af forældre.
Forældrene er den vigtigste medspiller i barnets udvikling, så et godt samarbejde mellem personale og forældre vil øge barnets trivsel i Børnehytten.

Vi ønsker et samarbejde med åbenhed,  gensidig interesse, respekt og accept, hvor der er plads til information/drøftelse af hjemlige forhold, der er relevante for barnets udvikling.


Vi forventer, at forældre læser skriftligt materiale (sedler som tavler) samt har størst mulig deltagelse i husets fællesskab.
 
Hvad forventer vi af medarbejdere.

Anerkendelse
Åbenhed, respekt og accept af hinandens forskelligheder og kompetencer, samt være en god rollemodel for både børn og voksne.

Faglighed
Faglig respons til forældre og kolleger, medansvarlig for børnenes og husets udvikling, er udviklingsparat, lyttende, forstående og kan give faglig feed back til kolleger/forældre.

Engagement
Nærværende, indlevende, samarbejdsvillig, loyal og medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø.
 
Hvad forventer vi af ledelsen.

Anerkendelse
Åbenhed, omsorg, tillid, empati, loyal, lyttende.

Faglighed
Formidler af fælles og personlig viden, pædagogisk ledelse, Børnehytten udadtil, stå ved sine holdninger


Engagement
Synlig, fungere som katalysator og stødpude, kan ”tage over”, være motivator og inspirator.

Til forside
Tlf.: 64 65 76 78    | [email protected]

Børnehytten Kettinge Gl. Savværk    |    Rågelundevej 2, 4892 Kettinge    |    Tlf.: 64 65 76 78    |    leder@boernehytten.dk    |    CVR: 33735375

Se vores Facebook side her...